Suggested translated passages on green topic

Dưới đây là hai bài dịch gợi ý từ đề thi ngày 25.11.2013 của lớp DA11AVBPD.

1.

Introduction

Sustainability is becoming an integral part of university life. A global trend among universities shows that they are revising their mission and restructuring their courses, research programmes and operations on campus to include sustainability in their perspectives. The long list of signatories of various declarations which promote sustainability in higher education is another proof of this change. The Talloires Declaration is an example.

Environmental Sustainability (ES)

To define Environmental Sustainability, we should look at a broader frame of sustainable development. The concept of sustainable development according to the 1987 World Commission on Environment and Development means “development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” It refers to three mutual reinforcing pillars which are Economical, Social and Environmental development.

Giới thiệu

Môi trường bền vững đang trở thành một yếu tố thiết yếu trong đời sống đại học. Các đại học trên toàn cầu đang có khuynh hướng duyệt lại sứ mệnh, tái cấu trúc chương trình học, sắp xếp lại hướng nghiên cứu và hoạt động trong trường để mọi lĩnh vực đều bao gồm vấn đề phát triển bền vững. Số lượng những đại học ký tên vào nhiều tuyên bố kêu gọi phát triển bền vững ở cấp đại học là một bằng chứng cho tầm nhìn trên. Tuyên bố Talloires là một thí dụ.

Môi trường bền vững

Để định nghĩa Môi trường Bền vững, chúng ta cần nhìn rộng hơn khái niệm phát triển bền vững. Khái niệm này, theo Ủy ban Thế giới về Bền vững và Phát triển năm 1987, có nghĩa là ‘sự phát triển đáp ứng nhu cầu hiện nay mà không làm tổn hại khả năng thỏa mãn nhu cầu sống của các thế hệ tương lai.’ Khái niệm này nói đến thế kiềng ba chân cùng hỗ trợ nhau để củng cố sự bền vững, đó phát triển Kinh tế, Xã hội, và Môi trường.

2.

Sáng kiến mới và tư duy mới

Đại học Trà Vinh tự tin với chất lượng của đội ngũ giảng viên. Nhà trường đã thu hút các giảng viên tận tâm từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc tại các cơ sở của trường. Tất cả đều có bằng cấp chuyên môn và kinh nghiệm làm việc thực tiễn trong các ngành khác nhau. Sinh viên sẽ học hỏi từ kiến thức và kinh nghiệm của giảng viên, mở rộng hiểu biết, và phát triển kỹ năng để biến lý thuyết thành giải pháp thực tiễn.

New ideas and new ways of thinking

TVU is proud of the quality of its academics. It has attracted dedicated lecturers from all over the world. These educators are highly qualified in their field and bring with them extensive industry experience. You will be able to stretch your understanding from their knowledge, and tap into their experience, to develop the skills needed and to transfer theory into practical solutions.

Advertisements

2 thoughts on “Suggested translated passages on green topic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s