TẬP HUẤN VIẾT TIN – ONLINE WRITING WORKSHOP

Faculty Of Foreign Languages Writing & Editing Online News Stories

Tuc at workshop TVU 7 June 2013Instructor: Ho-Dac Tuc, Ph.D

 

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN THÔNG

VIẾT TIN VÀ TRÌNH BÀY TIN ANH-VIỆT TRÊN TRANG WEB

Writing & Editing Online News Stories 

Địa điểm/Where:               Văn phòng Khoa Ngoại ngữ

Thời gian/When:              Ngày 19.3.2014 (sáng và chiều)

Viết và hoàn chỉnh một bản tin chuyên nghiệp cần kỹ năng chuyên môn, chứ không phải chỉ cần giỏi ngôn ngữ và viết theo ‘cảm giác’.

Mục đích của buổi tập huấn hai buổi nhằm giúp người viết tin nắm vững kỹ thuật viết và trình bày một bản tin chuyên nghiệp trên trang web.

Đối tượng tập huấn: Sinh viên và giảng viên Khoa Ngoại ngữ. Mỗi học viên cần có laptop (hoặc hai người một máy) để thực hành.

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 

Buổi 1                    Sáng 19 tháng 3, 7:30-11:00

Thu thập thông tin / Gathering Information

Cấu Trúc Bản Tin & Thông cáo báo chí / News structure & News release

Buổi 2                    Chiều 19 tháng 3, 13:30-16:30

Kỹ Thuật Viết Đoạn Mở và Tít / Lead & Headline

Cấu Trúc Tin Trên Web / Why a different style online

Hình Ảnh và Chú Thích Hình / Cutline

Qui ước trình bày / Basic online layout

More information:

Huỳnh Đỗ Thư, huynhdothutvu@gmail.com.

Advertisements

2 thoughts on “TẬP HUẤN VIẾT TIN – ONLINE WRITING WORKSHOP

    • This is a bilingual workshop (English and Vietnamese are equally employed during the workshop) for English majors. I have neither English nor Vietnamese version/handouts as participants learn how to make news on the spot.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s