Harvard Reference Style UPDATE

Cách ghi tham khảo theo hệ thống của đại học Harvard rất thông dụng ở các đại học của Mỹ, Anh và Úc. Phương pháp này đã được tải lên blog này trước đây nhưng càng ngày càng có nhiều hình thức xuất bản nên cần được cập nhật. Thí dụ cách ghi tham khảo bản đồ trên mạng, đoạn phim phỏng vấn trên truyền hình, trò chơi (games), hình vẽ.

Sinh viên DANN phải áp dụng triệt để phương pháp ghi tham khảo Harvard trong mọi bài luận và trình bày. Hướng dẫn có thể tải về máy dưới đây ngắn gọn và dễ nhớ. Trong trường hợp cần chỉ dẫn chi tiết hơn các bạn có thể xem đường dẫn sau:

<http://libguides.staffs.ac.uk/ld.php?content_id=9572298&gt;

Texts published formerly in print are being produced in several electronic formats. You are required to use the Harvard Referencing System.

Though there are some variations on the Harvard system, the guide attached and downloadable (from UK’s Staffordshire University) below is the most simple and easy to remember. In case you need more detailed examples, check HERE.

Download the quick guide to Harvard Referencing System:

Harvard Reference Style_Quick Guide

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s